Το τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών Πληροφορικής δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων.

Ανάπτυξη custom λογισμικού client / server

Σχεδιασμός, μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογών client/ server βασισμένων στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου πελάτη. Για την ανάπτυξη χρησιμοποιείται σύγχρονα εργαλεία όπως η pHp, η Javaγνωστές σχεσιακές βάσεις δεδομένων (Microsoft™ SQL, mySQL). ενώ για τη διαχείριση των αρχείων υποστηρίζονται όλες οι

Ανάπτυξη Ε -Business Εφαρμογών

Το τμήμα στηριζόμενο στην διαρκώς αυξανόμενη τεχνογνωσία του, υλοποιεί και αναλαμβάνει σημαντικά έργα και δημιουργεί εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου που εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τις τεχνολογίες του Internet, των Intranets και των Extranets. Αναλυτικότερα, η εταιρία:

 • Σχεδιάζει και αναπτύσσει ολοκληρωμένες εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο στο χώρο των λιανικών πωλήσεων (Business to Consumer), όσο και στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business to Business) και Κυβέρνησης (Government to Consumer). (Government to Business)
 • Στο χώρο των λιανικών πωλήσεων προσφέρει στον επιχειρηματία μια ολοκληρωμένη λύση νια την επιτυχημένη παρουσία του καταστήματος του στο διαδίκτυο (δυναμική παρουσίαση προϊόντων, ασφάλεια συναλλαγών, προστασία προσωπικών δεδομένων πελάτη).
 • Όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις – εφαρμογές διακίνησης ηλεκτρονικών εγγράφων EDI.
 • Παρέχει υπηρεσίες εταιρικής Παρουσίας – Σχεδιασμού και Φιλοξενίας, που αφορά το σχεδιασμό, καλλιτεχνική επιμέλεια, δημιουργία, συντήρηση και φιλοξενία ηλεκτρονικής εταιρικής παρουσίασης στο Internet. Παρέχει την δυνατότητα παρουσίασης εταιρικών στοιχείων, προϊόντων και υπηρεσιών, τρόπους επικοινωνίας κλπ., αλλά δεν υποστηρίζει ολοκληρωμένες συναλλαγές.

Ειδικότερα το τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών e-Business παρέχει υπηρεσίες εφαρμογών:

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών:
  • Ηλεκτρονικού εμπορίου – Business to Consumer
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα – e-Shop
  • Ηλεκτρονικό Πολυκατάστημα – e-Marketplace
  • Ηλεκτρονικού εμπορίου – Business to Business
  • Εταιρικής Παρουσίας – Σχεδιασμός και φιλοξενία
  • e-Government
   • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για την παροχή από τους δημόσιους οργανισμούς και φορείς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • e-Learning
   • Δημιουργία υποδομής νια την παροχή υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας και τηλεκατάρτισης, όπως: Διεξαγωγή εκδηλώσεων μέσω του διαδικτύου Διεξαγωγή συσκέψεων μέσω του διαδικτύου Κατάρτιση μέσω του διαδικτύου
  • e-Security
   • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος προστασίας (firewall) των επιχειρησιακών δεδομένων από επιθέσεις μέσω Internet, μέσω της παροχής εξοπλισμού, αλλά και της τεχνογνωσίας που επιτρέπει την διαχείριση και εξασφάλιση της ακεραιότητας και ιδιωτικότητας των δεδομένων της εταιρίας.

Ανάπτυξη Multimedia Εφαρμογών

Το τμήμα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη εφαρμογών multimedia για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων.

 • Ολοκληρωμένη εταιρική προβολή. Είναι μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν την επιχείρηση προσφέροντας ισχυρό εργαλεία εταιρικής επικοινωνίας και marketing μέσα από:
  • Υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης μέσω της παραγωγής CD ROM για λογαριασμό πελατών, εταιριών ή οργανισμών. Τα έργα αφορούν την παρουσίαση της εταιρίας ή του οργανισμού ή και την παρουσίαση συγκεκριμένων προϊόντων ή δραστηριοτήτων.
  • Υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας εταιρικών παρουσιάσεων στο διαδίκτυο (Web Site Design) για λογαριασμό πελατών, εταιριών ή οργανισμών. Συχνά οι λύσεις αυτές είναι μέρος ευρύτερων λύσεων.
 • Infokiosks
  • Κατασκευή και εγκατάσταση μεμονωμένων ή διασυνδεδεμένων ηλεκτρονικών περιπτέρων (info kiosks) με σκοπό την προβολή δραστηριοτήτων, τη διαφήμιση ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες.
 • Κατά παραγγελία εφαρμογές πολυμέσων
  • Υπάρχει η δυνατότητα σχεδίασης και υλοποίησης πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εφαρμογών (τουριστικοί και πολιτιστικοί οδηγοί, εκπαιδευτικά βοηθήματα κλπ)