Πίσω στο 2004, η ΡΕΚΤΙΣ Ε.Ε., ιδρυόταν με όραμα την παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελματικών υπηρεσιών πληροφορικής που θα έδιναν τη δυνατότητα στους πελάτες της να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της νέας οικονομίας, Σήμερα, μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και το πετυχαίνουμε προσφέροντας το σωστό μίγμα αποδοτικών, καινοτόμων και αξιόπιστων υπηρεσιών. Τα στελέχη μας διαθέτοντας τη τεχνογνωσία του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων στην «παλαιά οικονομία», εφαρμόζουν μια στρατηγική ανάπτυξης για τους πελάτες μας με υψηλή απόδοση και χαμηλό ρίσκο, που εγγυάται επιτυχημένα αποτελέσματα μετάβασης τους στη νέα οικονομία.