Η εταιρεία ΡΕΚΤΙΣ Ε.Ε. άρχισε την δραστηριότητα της το 2004 με έδρα τη Λαμία με σκοπό να καλύψει το κενό που υπάρχει στην μεταφορά τεχνογνωσίας και παροχής υπηρεσιών και λύσεων στους τομείς τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της ΡΕΚΤΙΣ Ε.Ε. επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων Εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων (systems integration & turnkey solutions), στους χώρους των επιχειρησιακών συστημάτων (ERP), ηλεκτρονικού επιχειρείν (eBusiness) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment), παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής. Συνοπτικά οι τομείς δραστηριότητας της εταιρίας είναι οι εξής:

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (ITConsulting)
  • Επιχειρησιακά Συστήματα (Business Systems)
  • Ε – Business & Multimedia

Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000. Η πιστοποίηση θα αφορά την Εγκατάσταση και Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας, και πιο συγκεκριμένα αφορά τον:

«Σχεδιασμό και Ολοκλήρωση Λύσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Παροχή Επαγγελματικών Υπηρεσιών στον τομέα των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Πληροφορικής».