Η εταιρεία έχοντας πάντοτε σαν γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της, θεώρησε ότι η οργάνωση της θα έπρεπε να ακολουθεί μια πελατοκεντρική προσέγγιση με βάση της υπηρεσίες που προσφέρει, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, Με διακεκομμένες γραμμές παρουσιάζονται τα Τμήματα που η εταιρεία έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες στελέχωσης τους στο άμεσο μέλλον. Η εταιρεία έχει τα ακόλουθα διακριτά τμήματα: