Ουσιαστικά, το πολυτιμότερο στοιχείο του «κεφαλαίου» της ΡΕΚΤΙΣ E.E. είναι οι άνθρωποι της. Από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της η εταιρεία θεώρησε πρωταρχικής σημασίας την στελέχωση της με προσωπικό που διακρίνεται για την εμπειρία, το μορφωτικό επίπεδο και τις ικανότητες του. Η πραγματικότητα απέδειξε ότι αυτή μας η επιλογή ήταν αυτή που έδωσε και αυτή που συνεχίζει να δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα στην εταιρεία. Η πολυπλοκότητα των έργων και η εξειδικευμένη διαχείριση τους στην παρούσα φάση απαιτεί τη συνεργασία με εξωτερικά στελέχη. Για το λόγο αυτό υπάρχουν περισσότεροι από πέντε (5) εξωτερικοί συνεργάτες.